อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/20_Vete_eng_r1_64.pdf