อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :https://sim.sc.mahidol.ac.th/prospective-students/admission-requirement/