อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.siit.tu.ac.th/upload_images/Admission%20Criteria%202021_Approved%2015%20 March%202021%20(CU)_website.pdf