อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.siit.tu.ac.th/upload_images/Admission%20Criteria%202020_10%20Mar%202 020.pdf