SAT SUBJECT COURSE

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สสำหรับเตรียมสอบ SAT Physics โดยเฉพาะ เน้นการสอนที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ รวมถึงบางบทที่ไม่มีสอนในหลักสูตรไทย ฝึกการทำโจทย์หลากหลายรูปแบบไล่ตามระดับความยากเพื่อให้เกิดความชำนาญ 
เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.4-ม.5 ที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหาในหัวข้อที่ออกสอบ SAT Physics มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Physics มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 700 up

รายละเอียคอร์ส

สำหรับเตรียมสอบ SAT Math Level 2 โดยเฉพาะ เน้นการสอนที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ โดยเรียบเรียงตำราอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการจำ น้องจะได้ฝึกฝนกับโจทย์ที่ตรงแนวกว่า 600 ข้อ อัพเดทแนวโจทย์ใหม่จนถึงข้อสอบปีล่าสุด 
เหมาะสำหรับ น้องๆ ม.4-ม.5 ที่ยังไม่เคยเรียนเนื้อหาในหัวข้อที่ออกสอบ SAT Math Level 2 มาก่อน หรือ น้องที่เคยสอบ SAT Math Level 2 มาแล้วและต้องการอัพคะแนนขึ้นเป็น 700 up

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สสำหรับเตรียมสอบ SAT Chemistry โดยเฉพาะ เน้นการสอนที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ แบ่งบทเนื้อหาการสอนแบบแยก Part พร้อมฝึกฝนจับเวลาเสมือนจริงจากโจทย์ที่ตรงแนว แยกระดับความยาก-ง่าย อัพเดทแนวโจทย์ใหม่จนถึงข้อสอบปีล่าสุด

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

คอร์สสำหรับเตรียมสอบ SAT Biology โดยเฉพาะ เน้นการสอนเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกหัวข้อที่ออกสอบ เรียนรู้เทคนิคการเดาคำศัพท์ที่ไม่รู้ความหมาย ผ่านรากศัพท์ภาษาละติน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.