อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://admission.md.chula.ac.th/en-admission2564.pdf