อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :http://kuic.sci.ku.ac.th/index.php?page=Admission