อ่านเพิ่มเติมได้ที่: http://www.ise.eng.chula.ac.th/prospective-student/domestic-applicants/admissioncriteria