อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :http://iddp.eng.ku.ac.th/admission