อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :https://sgs.tu.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/GSSE-2020-2021-Admissions-3- 11.pdf