อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.eba.econ.chula.ac.th/files/upload/Admission/2021/official_2_2021.pdf