อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.admissions.chula.ac.th/images/stories/23_dent_lang_r1_64.pdf