อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.inter.commarts.chula.ac.th/page/b-a-admission-admissions/