อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :https://www.birpolsci.com/content/18786/bir-admission-2021