อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.bbtech.sc.chula.ac.th/?page_id=85