อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.bba.tbs.tu.ac.th/admissions.php