อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :http://bba.bus.ku.ac.th/index.php/education/