อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :https://bba.acc.chula.ac.th/index.php/2014-06-27-06-06-17/admissionannouncement/ admission-requirements