อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :https://scii.chula.ac.th/early-admissions-2021/