อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.arts.chula.ac.th/~balac/v2020/index.php/admission/