อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :http://www.aiip.agro.ku.ac.th/Pages/study.html