อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php?ro=1