อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :https://interllbthammasat.wixsite.com/interlawtu/entry-requirements-1