อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://iup.eng.ku.ac.th/index.php/en/admission.html