อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :https://admission.be.econ.tu.ac.th/uploads/news/2021/round-1/202101-003.pdf